Sommerhus, Nesodden

Privat

Nesodden

2020-Under bygging

Direkte oppdrag

Oppdragsgiver:

Sted:

År:

Prosjekttype:

Et eldre sommerhus rehabiliteres og vinterhagen mot sjøen oppgraderes/tilbakeføres til tidligere uttrykk. Kommunalt krav om nye sanitærfasiliteter kombinert med et ønske om flere sengeplasser løses med et nytt tilbygg i nord. Forbindelsen dit benytter tidligere vindusåpning, og selve vinduet ombrukes rundt hjørnet i vest.


Reguleringens pålagte plassering i vest, vekk fra sjøen, ville innebære sprenging av berg. Med dispensasjon og plassering i nord skånes imidlertid terrenget, og det gis samtidig utsyn mot sjøen fra to plan i tilbygget. Terrengfallet nordover tas opp med nedtrapping - med en siktlinje fra gammel del, gjennom hele det nye byggeriet, og ut glasset i døren mot nord.


Fotografier: Atle Leira