Skur med veksthus, Telemark

Privat

Telemark

2015

Prosjektering og bygging

Oppdragsgiver:

Sted:

År:

Prosjekttype:

Premisset for bygningen var fremtidig flytting, og at alle bygningsdeler med sin størrelse og vekt var håndterbare for én person. For minimalt avtrykk i grunnen er bygget båret på jordspyd.


Korsformede søyler gir stor bæreevne med lav egenvekt, og mulighet for innfesting av trekledning og dører, samt verktøytavler som inngår i bæresystemet. Sideveis stabilitet ivaretas av kryss, som i sin tur bærer takflaten. De konstruktive bestanddelene er malt sorte, og deretter boltet og skrudd sammen.


Én seksjon er forbeholdt veksthus, mens de øvrige gir rom for redskap og arbeidsbenk, samt et overdekket midtparti. Takformen muliggjør oppsamling av regnvann til veksthuset.


Fotografier: Kim Molander/Atle Leira