Praksis

Med egen praksis fra 2014, arbeider Arkitekt Atle Leira MNAL primært i liten og middels skala. I alle prosjekter legges det vekt på klare løsninger, konstruksjon og materialbruk. Utstrakt bruk av modeller i arbeidet er viktig for forståelse og formidling av arkitekturen i alle faser.


Parallelt med egen praksis har Leira vært tilknyttet Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) siden 2016, og har erfaring som diplomveileder og ekstern sensor for masterkurs, og underviser for tiden ved Institutt for arkitektur.


Arkitekt Atle Leira AS har sentral godkjenning innen følgende fagområder:


• SØK - Tiltaksklasse 2

• PRO Arkitektur - Tiltaksklasse 2

• PRO Utearealer og landskapsutforming - Tiltaksklasse 1