Ombygget enebolig, Oslo

Privat

Oslo

2018-2019

Direkte oppdrag

Oppdragsgiver:

Sted:

År:

Prosjekttype:

Boligen er opprinnelig tegnet av arkitekt Knut Knutsen på 60-tallet. Ombyggingene er enkel, og innebærer generell rehabilitering med justering av planløsningen. En ny trapp lar underetasjens tidligere bodrom og verksted brukes i det daglige, og fører lyset fra stuevinduene til nedre plan.


Målet har vært å gjenbruke bygningsdeler og materialer. Sporene etter den opprinnelige løsningen er tatt vare på. Merker etter fjernede vegger er beholdt, og den gamle trappeåpningen er dekket med originalpanel. Dørene er satt i stand, slipt og oljet på ny. Det urørte vinduet i det tidligere trapperommet er nå ved gulvet i spisestuen.


Prosjektet er tatt inn i Riksantikvarens eksempelsamling


Fotografier: Jonas Adolfsen