Ombygging av låve


Oppdragsgiver: Privat
Sted: Sunnmøre
År: 2016-17
Prosjekttype: Skisseprosjekt

Etter flere års nedetid planlegges det ny drift på gården, og ombygging av låven. Hovedetasjen og kjelleren får flerbruksrom for utstillinger, samlinger og forestillinger. Hovedetasjen gjøres om til spisesal med kjøkken og servering. På loftet legges det opp til innkvartering og overnattingsplasser for gjestene. Hovedstrukturen i den eksisterende bygningen beholdes, og forlenges i syd-øst med et tilbygg i byggets fulle høyde. Fasaden får store glassfelt, som åpner opp mot hagen med bærbusker og frukttrær, og utsikten videre mot fjorden og de flotte sunnmørsalpene.