NASJONALE TURISTVEGER - LOFOTEN


Oppdragsgiver: Statens vegvesen - Turistvegseksjonen
Sted: Hauklandstranda, Vestvågøy
År: 2016
Prosjekttype: Prekvalifisert konkurranse
Team: Team Thule v/Atle Leira, Geir Nummedal, Håkon Aasarød & Espen Dietrichson

Det storslåtte landskapet trekker til seg et stort antall besøkende, både turister og lokale, men dagens fasiliteter ved Hauklandstranda strekker ikke til. Prosjektet foreslår et samlende bygg som legger til rette for aktiviteter og opplevelser i tilknytning til stranden. En åpen takoverdekning knytter sammen de ulike funksjonene, kafé, toaletter, garderobe, kajakk-, sykkel- og utstyrslagring. Det legges vekt på bestandige materialer, og den ytre strukturen er planlagt i hvit betong, mens veggene i kjernen er kledd i kobber. Bålplassen består av tilskårne granittsteiner fra området, og danner et midtpunkt i bygget.