JELLINGSTENENE


Oppdragsgiver: Kulturarvsstyrelsen, Danmark
Sted: Jelling, Danmark
År: 2010
Prosjekttype: Konkurranse
Team: Arkitekt Atle Leira og Håkon Berger Arkitektkontor

Runestenene i Jelling er utsatt for slitasje og forvitring som følge av vær, vind og besøkendes nysgjerrighet, og har behov for beskyttelsesfasiliteter. Prosjektet lanserer en bevaringsstrategi med utspring i hvordan rav har bevart skapninger i millioner av år. Stenene foreslås innstøpt i beskyttende epoxyblokker. Den enkle og dristige løsningen løser alle tekniske krav, blant annet minimal fundamentering og kontrollert beskyttelse. Løsningen gir samtidig en forhøyet og verdig fremheving av stenene.